Om Viby Maskintjänst

Om företaget

Viby Maskintjänst bildades år 1995 som ett handelsbolag av två vänner Jörgen och Kjell. År 1998 slutade Jörgen och Kjell drev företaget vidare. År 2001 gick Kjells söner Jonny och Benny in som delägare och Viby Maskintjänst blev ett aktiebolag. År 2012 slutar Kjell och Viby Maskintjänst AB drivs vidare av Jonny och Benny.

Viby Maskintjänst AB utför arbeten som totalentreprenör, underentreprenör åt totalentreprenörer eller som inhyrd resurs.

Hög kvalitet, säkert och miljöriktigt

Viby Maskintjänst AB och våra medarbetare står redo för nya utmaningar och vi vill hitta nya lösningar, ny kunskap och på det sättet utvecklas både som företag och medarbetare. Vår ambition är att alla arbeten ska utföras med hög kvalitet, säkert och miljöriktigt.

Det finns inga problem bara lösningar!
Jonny Albertsson, Benny Albertsson